czwartek, 1 grudnia 2016

Każdy sposób jest dobry. Nie daj się zwariować!


Gry integracyjne to zestawy różnorodnych zabaw, ćwiczeń i aktywności, mających na celu kształtowanie spójności grupy pracowniczej. Do głównych celów gry integracyjne należą: zwiększenie poczucia pewności siebie u każego pracownika, poszerzenie wiedzy o sobie oraz innych współpracownikach, uświadomienie pracownikom korzyści płynących z pracy zespołowej, rozwój komunikacji i zaufania wśród współpracowników oraz kreatywnego myślenia. Celem pośrednim gry integracyjne jest redukcja stresu, dobra zabawa oraz pobudzenie energetyczne pracowników.


Gry integracyjne bardzo często stosowane są jako narzędzia edukacyjne dla wielu osób, grup i organizacji. Do podstawowych założeń gry integracyjne należy ułatwienie relacji interpersonalnych u członków danej grupy/zespołu. Jedność w grupie jest osiągana poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem takich gry integracyjne jest m.in. Zmniejszenie dystansu między współpracownikami, rozwój empatii a także zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz